נחושת
פחי נחושת
עובי במ"מ משקל פח
0.3 5.400
0.4 7.112
0.5 8.890
0.6 10.668
0.7 12.446
0.8 14.224
 0.9  16.002
 1.00  17.780
 1.20  21.336
 1.50  26.670
 1.8  32.004
 2.00  35.560
 2.20  39.116
 2.5  44.450
2.80 49.784
3.00 53.340
 3.50  62.230
 4.00  71.120
 4.50  80.010
 5.00  88.900
 6.00  106.680
 7.00  124.460
 8.00  142.240

סרטי נחושת במידות:
 30/0.1  
30/0.15  
30/0.2

חוטי נחושת במידות: 
0.5
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3