נירוסטה
הינה סגסוגת ברזל וכרום שאינה מחלידה
בגלל עמידותה בפני שיתוך משמשת  הנירוסטה
למגוון רב של מוצרים כגון : סירים, כלי ניתוח
כלי עבודה, פיסול ומטבעות, וכן בתעשית הבניין

נירוסטה