אלומניום
מתכת שכיחה מאוד ומצוינת בחסינות להתחמצנות
מאפשרת יצור מוצרים קלי משקל, מתגבשת
ומתעצבת בקלות ונוחה לעיבוד שבבי  ושיתוך
הנה חסרת תכונות מגנטיות ומוליכה בצורה טובה
חשמל וחום.

 

עובי הפח

אורך הגליל במ'

משקל בק"ג

0.5

1000X2000

2.73

0.6

1000X2000

3.28

0.8

1000X2000

3.37

 

1250X2500

6.82

1

1000X2000

5.46

 

1250X2500

8.53

 

1500X3000

12.29

1.2

1000X2000

6.55

 

1250X2500

10.24

 

1500X3000

14.47

1.5

1000X2000

8.2

 

1250X2500

12.8

 

1500X3000

18.4

2

1000X2000

10.9

 

1250X2500

17.1

 

1500X3000

24.6

2.5

1000X2000

13.7

 

1250X2500

21.3

 

1500X3000

30.7

3

1000X2000

16.4

 

1250X2000

25.6

 

1500X3000

36.9